En una de les sales interiors dels

Hi havia una família de la qual la dona, ho sabia tothom, era de fum i aigua. El cert és que cada dia a la nit la mestressa i la seva filla s'untaven d'un oli guardat sota la pedra del foc i al moment passaven la xemeneia i es fonien entre les negres ombres nocturnes. Un dia el mosso nou que cada dia a les dotze de la nit veia llum al foc, intrigat volgué saber què succeïa. Espera amagat que toquin les dotze i veu com arriben a poc a poc la mestressa i la filla, s'unten, pugen a la xemeneia i es perden entre la fosca de la nit. També ell vol provar-ho. Té por, per això es lliga amb el caixa-banc i s'unta. Un cop untat passa amb el caixa-banc sense adonar-se de la xemeneia i cau en la pregona vall d'Isanta. Xafat de la caiguda torna a casa i conta què li ha passat a l'amo, que ignora les fugides nocturnes de la seva muller. Quan la filla fou casadora, la mariden amb el Call d'Odèn; el dia de les noces diu al seu marit: "mai, per mai, per enfadat que estiguis em diràs: dona de fum i aigua". Passen uns anys; un dia es tenen quatre mots els esposos, irat l'home rebat per la cara de la muller: "ja no series dona de fum i aigua". Com un frèvol alè s'esvaeix la dona i passen dies i dies sense saber-ne res. Un dia que les filles guardaven un escabot d'ovelles, se'ls presenta, les pentina, les arregla i prohibeix que ho diguin al seu pare i es fon. La primera vegada callen; l'endemà se'ls torna a presentar i a la tercera vegada ho conten, i diuen que mentre els passa l'escarpidor han de cosir les seves faldilles. Dòcils, les nenes comencen a cosir les seves faldilles amb les de sa mare; ella adverteix, encesa, i crida: "mai més em veureu". Es fon la mare i les filles es planten a córrer com ànimes en pena fins al llindar de sa casa. Había una familia de la que la mujer, lo sabía todo el mundo, era de humo y agua. Lo cierto es que cada día a la noche la dueña y su hija se untaban de un aceite guardado bajo la piedra del fuego y al momento pasaban la chimenea y se fundían entre las negras sombras nocturnas. Un día el mozo nuevo que cada día a las doce de la noche veía luz al fuego, intrigado quiso saber qué sucedía. Espera escondido que toquen las doce y ve como llegan poco a poco la dueña y la hija, se untan, suben a la chimenea y se pierden entre la oscuridad de la noche. También él quiere probarlo. Tiene miedo, por eso se liga con el caja-banco y se unta. Una vez untado pasa con el caja-banco sin darse cuenta de la chimenea y cae en la profunda valle de Isanta. Pisado de la caída vuelve a casa y cuenta que le ha pasado al dueño, que ignora las fugas nocturnas de su mujer. Cuando la hija fue casadera, la maridan con el Call de Odèn, el día de la boda dice a su marido: "nunca, para nunca, para enfadado que estés me dirás: mujer de humo y agua". Pasan unos años, un día se tienen cuatro palabras los esposos, airado el hombre rebate por la cara de la mujer: "ya no serías mujer de humo y agua". Como un endeble aliento se desvanece la mujer y pasan días y días sin saber nada. Un día que las hijas guardaban un escabot de ovejas, se les presenta, las peina, las arregla y prohíbe que lo digan a su padre y se fue. La primera vez callan; al día siguiente se vuelve a presentar ya la tercera vez lo cuentan, y dicen que mientras los pasa el escarpidor deben coser sus faldas. Dóciles, las niñas empiezan a coser sus faldas con las de su madre, ella advierte, encendido, y grita: "nunca más me verán". Se funde la madre y las hijas se plantan a correr como almas en pena hasta el umbral de su casa.