24 de March del 2017

La casa

A la casa "El Call" d'Odèn guardaven una tovallola de les esmentades dones. La presència en aquesta casa s'explica de moltes maneres: caigué d'una dona en ple vol; fou trobada al peu del riuet oblidat per la dona; és una presentalla d'agraïment per la noble acollida constant a totes les predites dones donada per la "mestressa" a les que viuen sota la "bassa d'Alinyà" -cim de la muntanya d'Odèn. Qualitats atribuïdes a la tovallola: eixugar-se amb ella la cara preserva de grans, eczemes, brians, totes les eixidures de sangs brutes, infectes; res no hi poden els mals aires pestífers, freds o calents; a l'armari que la guarda, mai cap insecte danyarà la roba, i la blanca serà remeiera en pegats, emplastaments i benes. Després de la detallada relació de les benaurances atorgades al Call per la tovallola, tant en els fruits de la terra com en els cabals, conclouen: "els amos abandonaren la casa on deixaren la tovallola, ha vingut la guerra civil i els aldarulls han malmès la peça, extraviada, perduda, robada,... no en dubteu, el Call ha deixat d'existir; com una alzinera llampada s'aguantarà uns anys; "perdut el tresor, perduda la casa". A alguns veïns no els faríeu mudar de parer.